Workshops teamontwikkeling

Als team optimaal functioneren, dat wil jij toch ook?
Deze workshops dragen bij aan de ontwikkeling en samenwerking in teams. Je ontdekt wat de sterke punten zijn en wat het team uniek maakt.

Workshop DISC

workshops DISC teamontwikkeling


Vertrouwen in elkaar hebben is de basis van goed kunnen samenwerken. Vertrouwen begint bij elkaar te leren kennen. Wie is die ander en wie ben ik in deze context? Welke ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief? De workshop DISC geeft hierin inzicht. 

De benadering in deze workshop is gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in de eigen kwaliteiten alsook in de kwaliteiten van de ander en op de vertaalslag naar de praktijk.

Wil je meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact op.

Een team waarin een ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten, er vertrouwen en begrip voor elkaar is, functioneert beter en levert bovengemiddelde prestaties.

Workshop Drijfveren en kwaliteiten

Welke Drijfveren en Kwaliteiten hebben de medewerkers in het team? Welke sterke punten zijn er en wat zorgt voor enthousiasme en energie? Hoe ondersteunen jullie elkaar en hoe maak je  effectief gebruik van elkaars kwaliteiten?

Ontdek tijdens een workshop de aanwezige Drijfveren en Kwaliteiten in het team. De workshop beslaat één dagdeel. Er wordt aandacht gegeven aan teambuilding, de teamleden leren elkaar beter leren kennen en hierdoor verbetert de samenwerking.

Wil je meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact op.