Voor teams

Alleen ga je sneller, samen kom je verder


Teamontwikkeling

Door te werken aan teamontwikkeling haalt het team het beste uit zichzelf. Met het team ga je met elkaar aan de slag, leer je elkaar beter kennen en ontdek je hoe je het beste uit het team kunt halen. 
Onderstaande workshops helpen om te ontdekken hoe je de dingen met elkaar bespreekbaar kunt maken en gebruik van elkaars individuele talenten en kwaliteiten kunt maken. Het helpt bij het verbeteren van de samenwerking, onderling begrip en de sfeer in het team.

Workshop DISC

Een workshop met DISC is bij uitstek de manier om elkaar, soms opnieuw, als team te leren kennen.  Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in jezelf en elkaar zodat je elkaar beter kunt begrijpen. Je leert om af te stemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie in het team harmonieuzer zijn.

Vertrouwen in elkaar hebben is de basis van goed kunnen samenwerken. Vertrouwen begint bij elkaar te leren kennen. Wie is die ander en wie ben ik in deze context? Welke ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief? 

Het ingewikkelde van communicatie, zeker in een team, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. Het is menselijk om andermans gedrag en communicatie vanuit ons eigen perspectief, met onze eigen behoeften en bedoelingen, te interpreteren. We vullen in voor de ander  en vervolgens ontstaat er ruis en miscommunicatie.
Dit kan in een team voor problemen zorgen. Door meer inzicht te krijgen in de onderlinge communicatie ontstaat er begrip en verbetert de samenwerking.

De benadering in deze workshop is gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in de eigen kwaliteiten alsook in de kwaliteiten van de ander en op de vertaalslag naar de praktijk.

Workshop Drijfveren en Kwaliteiten

Wat zijn de drijfveren en kwaliteiten van de medewerkers in jouw team? Welke sterke punten heeft het team, wat zorgt ervoor dat medewerkers enthousiast worden en wat geeft ze energie? Hoe ondersteunen ze elkaar en hoe maken ze effectief gebruik van elkaars kwaliteiten?

Ontdek tijdens een workshop de aanwezige Drijfveren en Kwaliteiten in het team. De workshop beslaat één dagdeel. In de workshop wordt aandacht gegeven aan teambuilding zodat de teamleden elkaar beter leren kennen en hierdoor beter leren samenwerken.