Over Helene

Over Helene

Al op jonge leeftijd wist ik dat ik in de zorg wilde werken. Het begon met vakantiewerk en vervolgens de opleiding tot Ziekenverzorgende. Daarna werkte ik in verpleeg- en verzorgingshuizen waar ik uiteindelijk de stap naar leidinggevende maakte.  ls leidinggevende ontdekte ik hoeveel plezier ik haal uit het stimuleren van de groei en ontwikkeling van mensen en zo kan bijdragen aan de ontwikkeling op  persoonlijk en op loopbaangebied.  Mijn baan veranderde steeds meer waardoor er steeds minder tijd overbleef voor waar ik het meest van genoot. Na een lange worsteling maakte ik de keuze als coach verder te gaan en schreef me in voor de Registeropleiding tot Professioneel Coach bij Balansgroep.

Met mijn jarenlange ervaring en mijn passie voor de zorgsector geef ik in mijn werk als coach graag een bijdrage aan de medewerkers in zorg en welzijn en de veranderingen waar zij mee te maken hebben. De toegenomen werkdruk en zorgzwaarte van cliënten, het toenemende tekort aan personeel en de berichtgeving in de media is regelmatig niet positief.
Dit vraagt veel van medewerkers en verdient echte aandacht. Mijn hart ligt in de ouderenzorg waar mensen met en voor mensen werken. Om goede zorg te kunnen geven is aandacht en ondersteuning voor de mensen op de werkvloer nodig.

Aandacht voor jezelf

Hulp vragen voor jezelf is soms lastig, ook ik ben nature geneigd het zelf te willen doen. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat het prettig  is om met hulp van anderen op een andere manieren naar problemen te kijken. Bij mij zorgde dit voor ruimte om verder te kunnen en keuzes te maken. 

Voor mij is het belangrijk om een veilige omgeving  te bieden. Dit helpt om, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar aan de slag te gaan. Het is mijn streven dat je het beste uit jezelf kunt halen en zo de beste versie van jezelf  kunt zijn. Met oprechte aandacht en ruimte leer je nieuwe (professionele) keuzes te maken waarbij je gebruik maakt van jouw talenten en kwaliteiten. Zo krijg je ruimte en nieuwe mogelijkheden, kom je uit vaste patronen en  ben je in je element.