DISC analyse

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en communicatie in kaart. Met de DISC analyse kun je gedragsvoorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook de voorkeuren van anderen. Hierdoor begrijp je wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.
DISC bevordert open communicatie, het versterkt relaties en vergroot je persoonlijke effectiviteit!
De letters in dit model staan voor de vier belangrijkste kenmerken van gedrag. Het model meet de mate waarin deze kenmerken aanwezig zijn en wat jouw persoonlijke stijl is.

DISC schijf
De DISC schijf

D = Daadkrachtig, Direct
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen.
Snelle acties en taakgericht.

I  = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.
Snelle acties en mensgericht.

S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving.
Rustige benadering en mensgericht.

C = Conformerend, Consciëntieus  
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures.
Rustige benadering en taakgericht.


Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren. Zo kun je conflicten voorkomen of verminderen en de verschillen in anderen waarderen. Het helpt om vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

Met behulp van de DISC analyse kun je beginnen met bouwen. DISC helpt je bijvoorbeeld om te bouwen aan je loopbaan en het ontdekken van je talenten.

Wanneer DISC wordt ingezet voor teamontwikkeling is dit ondersteunend bij het bouwen aan de ontwikkeling van het team. Ook kan het als hulpmiddel worden gebruikt om de juiste persoon bij een vacature te vinden.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden? Dan nodig ik je uit om contact op te nemen en een oriënterend geprek in te plannen.

DISC-logo-officieel-gecertificeerd
Met Helene Coaching en Training is opgeleid en gecertificeerd om met het DISC instrument te werken.